Urklippt från "Haboportalen.se" med tillstånd av Attila Gál


Tallboskolan i Övergran får nya ägare

Publicerad: Lördag, 01 december, 2007

Det var många år sedan Tallboskolan i Övergran fungerade som skola. Byggnaden har varit privatbostad i flera omgångar sedan dess och så blir det även ett tag till även om planer på både café och Bed & Breakfast finns hos de nya ägarna Carin Rubbestad & Marie Wahlqvist. Från den 1 december står nämligen de båda kvinnorna som ägare till fastigheten.


Foto: Svenska Aerobilder AB

Det var många år sedan en av de båda kvinnorna, Carin, blev förtjust i den gamla skolan. Dåvarande ägaren fick besked av henne att ”om du säljer huset är jag spekulant”. Åren har gått och det har dykt upp en del andra objekt som skulle kunna lämpa sig för den sortens verksamhet som är tänkt i Övergran men inget har ”fallit i god jord” så nu när Carin fick besked om att det var till salu var hon inte sen att se till att hon och en väninna till henne fick köpa stället.

Ett pittoreskt inslag i miljön

Verksamhet i den gamla skolbyggnaden är tänkt att vara café, utställningslokal och liknande. Förhoppningarna är att caféet kommer att öppnas redan till våren. Entusiasmen är det inget fel på så troligtvis kommer den gamla skolan i Övergran att besökas av både lokalbefolkningen och förbipasserande. Kanske kommer den att bli ett lika kärt samtalsämne som ”Brunte” en gång var när han under många år stod vid Övergrans kyrka utklädd i cowboykläder och vinkade åt förbipasserade.


Foto: Svenska Aerobilder AB

Skolmiljön bevaras

Hur som helst så är det en dröm som går i uppfyllelse för Carin. I många år har hon fantiserat om att ha ett litet café och när nu ”Laban” avvecklade sin verksamhet med loppmarknaden var tiden mogen för henne att ta sig an den gamla skolan. Ursprungsmiljön kommer att finnas kvar för det skall synas och kännas att det är en gammal skola. Får hon bara tag på lite gammalt skolmaterial såsom någon skolbänk och annat från förr så skall det inte vara någon svårighet att återskapa den miljö som det en gång var. Är det någon som har bilder eller skolmaterial från förr att sälja går det bra att kontakta Carin på telefon 0171-581 81, 070-54 581 81.


Macken, några år tidigare
Källa: Håbo vykort 1900-2007


Från dåtid till nutid

Huset som var skola fram till någon gång på 1950-talet uppfördes i Segersta 1813. Det flyttades till Storkumla i Övergran 1884 och 1902 flyttades det inom socknen till Tallbo där det står idag. På 1950-talet fanns en Caltex bensinstation på andra sidan vägen och det är sonen till ägaren av den macken som har ägt Tallboskolan sedan 1999. Flygbilderna över området är tagna av aerobilder.se och visar hur husen och omgivningen såg ut på den tiden då bensinstationen fanns kvar.

Tommy Hildorsson
morgondis@gmail.com


Tallbo Café startade 2008 av Carin Rubbestad och Marie Hagudd-Wahlqvist.
2009 vann Tallbo Café första pris i kategorien "Årets landsbygdsentreprenörer" i Håbo kommun. Sedan hösten 2012 ägs cafét av familjen Rubbestad.

Tack vill vi även rikta till nedanstående personer
för ALL hjälp vi fått med Tallbo i början av vår resa:

Ahmed
Eva
Fredrik
Jack
Maj-Britt
Micke
Percy
Robert