Beräkna årsmötesombud

1. Ange antal ombud (normalt 100 från 2019, för 2018 är antalet 50)

Skriv i antal ombud som ska fördelas.

OBS. Du måste ha Javascript påslaget i din webbläsare för att simulatorn ska fungera.

Antal ombud:

2. Välj valtyp

Årsmötesombud

3. Antal kommuner

Skriv i antal kommuner som är med i beräkningen, tryck sedan "Välj".

Antal kommuner:

4. Medlemsfördelning

Skriv det antal medlemmar som varje kommun har.

Kommun Antal medl Procent Antal ombud Sista jmf-tal
1   
2   

Summa röster: 0

5. Beräkna

Tryck på knappen för att se resultatet.